خانه / نمونه سوال قبولی تضمینی در آیین نامه اصلی(قبولی تضمینی)

نمونه سوال قبولی تضمینی در آیین نامه اصلی(قبولی تضمینی)

فقط چند دقیقه مطالعه برای قبول شدن کافیست!!!

1.نام این تابلو چیست؟

شانه خطرناک

الف)راه لغزنده

ب)شانه خطرناک

ج)پل متحرک

د)برآمدگی

گزینه صحیح:(ب)

 

2.نام این تابلو چیست؟

تقاطع

الف)تقاطع با راه آهن

ب)ورود ممنوع

ج)تقاطع

د)توقف ممنوع

گزینه صحیح:(ج)

 

3.این تابلو بیانگر چیست؟

فقط عبور پیاده

الف)عابر پیاده

ب)گذرگاه پیاده

ج)فقط عبور پیاده

د)عبور پیاده و همراه

گزینه صحیح:(ج)

 

4.این تابلو بیانگر چیست؟

میدان

الف)میدان

ب)پیچ به چپ

ج)عبور عابر پیاده

د)گذرگاه عابر پیاده

گزینه صحیح:(الف)

 

5.نام این تابلو چیست؟

گذرگاه عابر پیاده

الف)عبور پیاده

ب)عبور پیاده ممنوع

ج)عبور اطفال

د)گذرگاه عابر پیاده

گزینه صحیح:(د)

 

6.این تابلو بیانگر چیست؟

عبور سواری ممنوع

الف)سبقت ممنوع

ب)توقف ممنوع

ج)راه لغزنده

د)عبور سواری ممنوع

گزینه صحیح:(د)

 

7.نام این تابلو چیست؟

طول محدوده خطر

الف)طول محدوده خطر

ب)حرکت با سرعت زیاد

ج)نظارت با دوربین پلیس

د)حاشیه نمای دوطرفه

گزینه صحیح:(الف)

 

8.این تابلو بیانگر چیست؟

عبور از هر دو طرف مجاز

الف)جهت عبور در میدان

ب)عبور از سمت راست مجاز

ج)عبور از سمت چپ مجاز

د)عبور از هر دو سمت مجاز

گزینه صحیح:(د)

 

9.این تابلو بیانگر چیست؟

عبور حیوانات وحشی

الف)عبور حیوانات وحشی

ب)عبور حیوانات اهلی

ج)عبور آهو

د)پایان منطقه مسکونی

گزينه صحيح:(الف)

 

10.این تابلو بیانگر چیست؟

عبور پیاده ممنوع

الف)عبور پیاده ممنوع

ب)عبور عابر پیاده

ج)گذرگاه

د)عابر پیاده

گزينه صحيح:(الف)

 

11.در هنگام افزایش دمای موتور برای خنک شدن سریع موتور چه اقدامی انجام میدهید؟

الف)آب بر روی بلوک موتور میریزیم

ب)با احتیاط فقط آب تصفیه شده بر روی موتور می ریزیم

ج)با احتیاط مقداری آب بر روی رادیاتور میریزیم

د)به طور متناوب ولی با احتیاط آب را روی بلوک موتور میریزیم

گزينه صحيح:(ج)

 

12.در چند متری پیچ ها،سبقت گرفتن ممنوع است؟

الف)50متری

ب)30متبری

ج)سبقت گرفتن در پیچ ها محدودیت ندارد

د)40متری

گزينه صحيح:(الف)

 

13.حداقل سرعت در آزاد راه های واقع در شهر ها و مناطق مسکونی چند کیلومتر در ساعت است؟

الف)50کیلو متر در ساعت

ب)60کیلو متر در ساعت

ج)70کیلو متر در ساعت

د)30کیلو متر در ساعت

گزينه صحيح:(ج)

 

14.باز گذاشتن در صندوق عقب وسایل نقلیه در حال حرکت …

الف)مجاز است

ب)ممنوع است

ج)در صورت رعایت سایر شرایط مجاز است

د)در صورت داشتن بار مجاز است

گزينه صحيح:(ب)

 

15.حرکت با دنده خلاص در سرازیری و معابر شیب دار چگونه است؟

الف)مشکلی ندارد

ب)مجاز است

ج)ممنوع است

د)با رعایت اصول ایمنی مجاز است

گزينه صحيح:(ج)

 

16.دور زدن از چه فاصله ایی از سربالایی که دید کافی وجود ندارد ممنوع است؟

الف)250متری

ب)300متری

ج)200متری

د)150متری

گزينه صحيح:(د)

 

17.رانندگی با وسیله نقلیه ایی که برگ معاینه فنی معتبر نداشته باشد چگونه است؟

الف)ممنوع است

ب)درخیابان های محلی مجاز است

ج)باهماهنگی شهرداری مجاز است

د)فقط در معابر برون شهری مجاز است

گزينه صحيح:(الف)

 

18.کدام یک از موارد زیر جزو سیستم اگزوز خودرو می باشد؟

الف)کاتالیست

ب)نشانگر سوخت

ج)فیلتر هوا

د)فن

گزينه صحيح:(الف)

 

19.معیوب بودن سیستم تعلیق یک خودرو موجب میشود…

الف)افزایش آلایندگی گازهای خروجی از موتور شود

ب)آب رادیاتور جوش بیاورد

ج)فرمان پذیری و سیستم هدایت خودرو دچار اختلال شود

د)روغن موتور به مرور زمان کاهش یابد

گزينه صحيح:(ج)

 

20.در بروخورد با یک مصدوم بیهوش مهمترین اقدام کدام است؟

الف)با کشیدن پتو بدن او را گرم نگهدارید

ب)باز کردن راه هواهیی تنفس

ج)دادن مابعات و نوشیدنی گرم

د)مصدوم را با تکان دادن بدنش به هوش آورید

گزينه صحيح:(ب)

 

21.کدام گزینه درباره ضدیخ صحیح است؟

الف)بهتر است کل مخزن رادیاتور به جای آب از ضدیخ پر شود

ب)مایع ضدیخ از یخ زدگی آب در سرما جلوگیری میکند

ج)استفاده از ضد یخ در تابستان میتواند منجر به جوش آوردن زودتر موتور شود

د)ضدیخ درجلوگیری از زنگ زدگی رادیاتور و قطعات سیستم خنک کاری موثر نمی باشد

گزينه صحيح:(ب)

 

22.در کدامیک از موارد زیر بایستی از رانندگی خودداری نمود؟

الف)عصبانیت شدید در شرایط جسمی نامناسب

ب)نداشتن جعبه کمک های اولیه در داخل خودرو

ج)هنگام بارندگی شدید

د)سوختن چراغ داخل خودرو

گزينه صحيح:(الف)

 

23.کدام یک از موارد زیر جزو رفتار های رانندگان پرخطر و پرخاشگر نمیباشد؟

الف)بوق زدن های بیهوده و مکرر

ب)استفاده از نور بالا برای اذیت کردن راننده ی مقابل

ج)رعایت حقوق شهروندی و حریم دیگران در هنگام رانندگی

د)توهین به سایر رانندگان و انجام رفتارهای ناپسند و زشت

گزينه صحيح:(ج)

 

24.بی احترامی به سایر کاربران ترافیک،دشنام و ناسزا گفتن به سایرین در حین رانندگی نشان دهنده چیست؟

الف)جرأت و شجاعت

ب)شلوغی ترافیک

ج)شخصیت متزلزل و منفی فرد

د)عجله و شتاب

گزينه صحيح:(ب)

 

25.کم بودن با تایرهای خودرو باعث چه میشود؟

الف)از دست رفتن فرمان پذیری خودرو

ب)فرسایش تایر خودرو

ج)کاهش مصرف سوخت

د)افزایش سرعت خودرو

گزينه صحيح:(ب)

 

26.ترمز دستی به نام ترمز … و ترمز پایی به نام ترمز … یا ترمز سرویس شناخته میشود

الف)ثانویه-اولیه

ب)اولیه-ثانویه

ج)قدرتی-سرعتی

د)سرعتی-قدرتی

گزينه صحيح:(الف)

 

27.حرکت در پوشش وسایل نقلیه امداد در حال ماموریت برای سایر وسایل نقلیه چگونه است؟

الف)ممنوع است

ب)محدودیتی ندارد

ج)مجاز است

د)در صورت رعایت ایمنی مجاز است

گزينه صحيح:(الف)

 

28.کدامیک از موارد زیر جان فرد را به خطر می اندازد؟

الف)بالا بودن درجه حرارت بدن

ب)خراشیدگی پوست

ج)داشتن ضربان قلب

د)فقدان تنفس

گزينه صحيح:(د)

 

29.رانندگی هر فرد نشان دهنده چه چیزی میباشد؟

الف)معروف بودن

ب)میزان ثروت

ج)میزان سواد

د)شخصیت و درک اجتماعی

گزينه صحيح:(د)

 

30.کدام مورد نمونه ایی از رفتار پرخطر هنگام رانندگی است؟

الف)استفاده از تلفن همراه

ب)توجه به جلو

ج)حرکت بین خطوط

د)رعایت فاصله طولی

گزينه صحيح:(الف)

 

این سوالات تنها بخشی از مجموعه بسیار مهم نمونه سوالات بودند

اگر شما میخواهید زود گواهی نامه بگیرید و فرصت خواندن کتاب و یا رد شدن در امتحان را هم ندارید در وبسایت راننده شو مجموعه بسیار با ارزش نمونه سوالات آزمون را برای شما آماده کرده ایم اولین بسته مربوط به آزمون آیین نامه مقدماتی می باشد که مهم ترین نکات و سوالات را برای شما آورده ایم و شما را با تابلو های بسیار مهم آشنا کرده ایم.

این بسته برای امتحان آیین نامه اصلی است،برای تهیه بسته نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی اینجا کلیک کنید.

از جمله ویژگی های این بسته اجتناب از طولانی کردن مباحث می باشد که سعی کرده ایم خیلی زود و سریع شما را با مطالب مهم و اصلی آشنا کرده تا بتوانید امتحان خود به راحتی و بدون هیچ غلط پشت سر بگذارید قبول شوید.

نمونه ایی از صفحات بسته قبولی در آزمون آیین نامه

باخواندن این سوالات میتوانید سخت ترین آزمون آیین نامه را هم قبول شوید

گارانتی بازگشت وجه

این بسته شامل گارانتی بوده و در صورتی که این بسته را خریده و در امتحان قبول نشوید مبلغ دوره به صورت کامل به شما برگردانده می شود(حتما شرایط گارانتی محصول را مطالعه نمایید،برای مطالعه شرایط گارانتی اینجا کلیک کنید)

گارانتی کردن این بسته نشان دهنده اطمینان ما از این بسته است،شما هم مطمئن باشید که اگر فقط یک ساعت وقت گذاشته و یک بار این جزوه را با دقت بخوانید حتما آزمون را قبول می شوید.

گارانتی بازگشت وجه به صورت کامل(در صورت عدم قبولی در امتحان)

ضمانت قبولی

وبسایت راننده شو تضمین میکند خواندن بادقت بسته مساوی است با قبولی حتمی در آزمون

با خواندن این بسته دیگر به هیچ کتاب یا جزوه دیگری برای قبولی در امتحان نیازی ندارد و کافی است یکبار و با دقت این بسته را مطالعه کنید.

تک تک سوالات بسته تایپ شده و تصاویر نیز کیفیت بالایی دارند.

با خواندن این سوالات میتوانید سخت ترین آزمون آیین نامه را هم داده و قبول شوید!!!

این بسته به صورت فایل دانلودی(pdf)بوده و بلافاصله بعد پرداخت میتواند بسته را دانلود کنید.

(استفاده از بسته تنها برای خریدار بسته مجاز است)

Action button

قیمت بسته:15000تومان

اگر می خواهید هم بسته قبولی در آزمون آیین نامه مقدماتی و هم بسته  قبولی در آزمون آیین نامه اصلی را تهیه کنید،پیشنهاد میکنم بسته طلایی را با تخفیف ویژه تهیه کنید.

با خرید این بسته در هر دو امتحان با خیال راحت قبول شوید!!!

Action button golden

قیمت بسته:20000تومان

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی+نمونه سوالات آیین نامه اصلی

نمونه سوال قبولی تضمینی در آیین نامه اصلی(قبولی تضمینی)
5 (100%) 1 vote

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما(09029291708)